ASA Quality Services OÜ English


Testijuhtimine ja testimine

Pakume mitmesuguseid testimisteenuseid kogu testimisspektri ulatuses. Ülesannete täitmisel arvestame ressursi- ja ajapiiranguid. Järgnevalt on loetletud testide liigid, mida meie spetsialistid enim läbi on viinud.

Skaleeritavuse testimine
Süsteemi laiendatavuse ja koormamise strateegia projekteerime, juurutamine ning tulemuste vormistamine. Tulemus sisaldab ettepanekuid olemasoleva riistvaratopoloogia ja tarkvaraarhitektuuri parendamiseks. Süsteemi muudatuste järel kohendatakse teste ning tegevust korratakse, kuni süsteem vastab nõuetele.

Load/performance/stress testimine
Serverite tehniliste parameetrite käitumise analüüs planeeritud kasutajate ning transaktsioonide hulga korral. Süsteemi käitumise analüüs piirjuhtudel. Ülesannetega on kaasnenud vajaliku infrastruktuuri disain ja implementeerimine.

Funktsionaalsustestid (e black-box testimine)
Funktsionaalsustestide väljatöötamine koostöös süsteemi lõppkasutajate ja arendusmeeskonna analüütikutega. Funktsionaalsustestide läbiviimine ning tulemuste raporteerimine.

White-box testimine
Sõltuvalt projekti vajadusest oleme läbi viinud ka lähtekoodipõhist testimist. Meie spetsialistidel on kogemus enamlevinud platvormide (Windows, *nix, mobiilseadmed) ning arendusvahenditega (C/C++, J2EE, .NET).

Staatiline testimine
Koodi staatiline analüüs, et identifitseerida võimalikud kitsaskohad. Ühtlasi vaadatakse kood läbi, et verifitseerida, kas see vastab kodeerimisstandarditele. Kui kodeerimisstandardid puuduvad, töötatakse need välja koostöös arendusmeeskonnaga.

Kasutatavuse testimine
Veebikliendi ja/või desktop-kliendi kasutatavuse testimine üldtunnustatud metoodikaid kasutades. Kui kasutatavusnõuded puuduvad, töötatakse tarvilik algmaterjal välja koostöös lõppkasutajatega.

Testide automatiseerimine
Sõltuvalt projektide suurusest oleme automatiseerinud jõudlusteste, funktsionaalsusteste jmt ning aidanud juurutada automaatsete unit-testide kasutamist, et vältida regressioonivigasid.

Riistvara testimine
Uute riistvaratoodete loomise projektides oleme aidanud luua vajaliku riistvaralise testimisinfrastruktuuri ning analüüsinud ja koostanud spetsifikatsiooni lähtuvalt riistvara sertifitseerimisnõuetest.

Turvatestimine
Keskendume infosüsteemis äriloogika ja arhitektuursete nõrkuste kuritarvitamisele, mida pole tavalise penetration testimisega võimalik leida. Teisisõnu meie metoodika seisneb erinevate võimaluste leidmises, mis tekitaks võimalikult suurt ärikahju või olulist kasu ründajale. Näiteks rünne, mis tekitab ettevõttele suurt mainekahju või olulist rahalist kahju (identiteedivargus, teenuste sihipärane kuritarvitamine jne). Ründaja kasu on näiteks tasuta teenuste tarbimine, identiteedivarguse korral teistele isikutele probleemide valmistamine teenuste tellimise või lõpetamise kaudu jne.