ASA Quality Services OÜ English


Nõuete haldus

Infosüsteemide arendusprojektide planeerimise ja algatamise ning kvaliteetse tulemini jõudmise aluseks on tõhus nõuete haldus. Nõuete haldus koondab enda alla järgmised tegevused.

 • Nõuete kogumine
  • Eelanalüüsi (ärianalüüsi) teostamine
  • Eelanalüüsi raames vajadusel süsteemi visiooni ja kontseptsiooni kirjeldamine
 • Süsteemianalüüsi läbiviimine
  • Funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete kirjeldamine
  • Äriprotsesside modelleerimine
 • Vajalike hankedokumentide ettevalmistamine
 • Tööde- ja ressursiplaanide koostamine
 • Nõuete pidev haldus projekti kestel
 • Muudatuste halduse toetamine

ASA-l on kogemused nimetatud tööde osas nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste projektide keskkonnas. ASA aitab kliendil koguda organisatsiooni sees nõuded, need ühtlustada ja prioritiseerida, koostada eesti või ka näiteks inglise või vene keeles vajalikud dokumendid, korraldada (rahvusvaheline) hange, aidata kliendil pidada pakkujatega läbirääkimisi, konsulteerida hankelepingute koostamist (nii sisulistes kui ka formaaljuriidilistes küsimustes) ja toetada hiljem teiste teenustega hanke läbiviimist.