ASA Quality Services OÜ English


Konsultatsioon ja koolitused

ASA Quality Services pakub hands-on konsultatsioone kõigi oma teenuste ulatuses. Meie konsultatsioonid ei seisne teoreetilise rõhuasetusega koosolekutes, vaid reaalses töös partneri spetsialistidega. Peamised meie pakutavad konsultatsioonid on järgmised.

  • Tarkvara testimisalased konsultatsioonid - testimisstrateegiate väljatöötamine koos partneri spetsialistidega. Mitmesuguste testide läbiviimisel toe pakkumine ja konsulteerimine, samuti testplaanide ja testide väljatöötamisel osalemine.
  • Tarkvara kvaliteedijuhtimise konsultatsioonid - firma või projekti kvaliteedistrateegia väljatöötamine. Firma, projekti või toote kvaliteedi tagamiseks sobivate tehnikate ja tehnoloogiate valimine ja juurutamine. Kvaliteedi eest vastutava personali juhtimine ja nende tööülesannete haldamine.
  • Tarkvaraprotsesside hindamis- ja parendamisalased konsultatsioonid - partneri tarkvaraprotsesside hindamise konsulteerimine. Parendamiseks sobivate protsesside valiku nõustamine. Konsultatsioonid protsesside analüüsimisel, parendusettepanekute väljatöötamisel ja juurutamisel.
  • Süsteemianalüüs. Aitame valida sobivat lähenemist ja detailsusastet süsteemide analüüsimiseks, osaleme analüüsi tegemisel ning vaatame üle tulemusdokumentatsiooni.
  • Projektijuhtimine - projektijuhtide konsulteerimine nii projektiplaani koostamisel, projektide läbiviimisel kui ka projektidokumentatsiooni loomisel.
  • Tarkvaraprojektide dokumentatsiooni koostamine ja hangete läbiviimine.
Kõigil nimetatud teemadel teeme ka koolitus. Koolitusprogramm koostatake vastavalt kliendi vajadustele. Tüüpkoolitusi ASA üldjuhul ei teosta, kuna ettevõtete vajadused on tihti väga erinevad ja ASA eesmärk on keskenduda alati reaalsete tulemuste saavutamisele.