ASA Quality Services OÜ English


Infrastruktuuri projekteerimine

  • Paralleelselt tarkvara arendamisega on peaaegu alati vajalik uuendada, muuta või täiendada ka infosüsteemide infrastruktuuri. Selles vallas aitab ASA analüüsida olemasoleva infrastruktuuri ülesehitust, vastavust standarditele ja suutlikkust.
  • Infrastruktuuri muudatuste tegemiseks või uue väljaehitamiseks koostab ASA infrastruktuuri projekti. Muu hulgas aitame välja selgitada, milliseid seadmeid on vaja, kuivõrd need on kättesaadavad, millised peavad olema nende tehnilised parameetrid ja hinnaklass. Kui vaja, viib ASA läbi ka seadmete sobivuse testid.
  • Lisaks toetab ASA projekteeritud lahenduse elluviimist ekspertnõuannete või kogu projekt juhtimise näol.