ASA Quality Services OÜ English


Infosüsteemi audit

Infosüsteemi auditi eesmärk on vastavalt kliendi vajadusele välja selgitada süsteemi mittefunktsionaalsete ning funktsionaalsete omaduste vastavus kasutaja vajadustele, spetsifikatsioonidele ning rahvusvahelistele ja Eesti standarditele. Infosüsteemide audit põhineb lisaks teoreetilisele teadmisele ka aastatega kogunenud infosüsteemide arenduse ja auditi praktikal. Auditi tulemusena tuuakse välja nii süsteemi tugevad kui ka nõrgad kohad ning vajaduse korral tehakse ka ettepanekud edasiseks arenguks.

Auditit ja ekspertiise teostab ning juhib infosüsteemide sertifitseeritud audiitor, kes omab CISA sertifikaati (Certified Information Systems Auditor, mis on praegu ainuke üle kogu maailma rahvusvaheliselt tunnustatud infosüsteemide audiitori ja kontrolli alane sertifikaat).

Auditis kasutatakse vastavalt vajadustele COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology ehk info- ja sidustehnoloogia haldamine, juhtimine ja audit) metoodikat, rahvusvahelisi ja Eesti infotehnoloogia standardeid, seadusi ja muid alusmaterjale (sh kliendi infoarhitektuuri dokumentatsiooni ning raamistikke). Samuti on sageli vaja audit tellida ka infosüsteemide dokumentatsioonile. Arendusprotsesside auditeerimise katab arendusprotsessi hindamise ning parendamise teenus.