ASA Quality Services OÜ English


Portfoolio 

ASA teenuste usaldusväärsust kinnitab see, et mitmed Eesti edukad ettevõtted erinevatest valdkondadest on valinud ASA oma pikaajaliseks partneriks.

   Avalik sektor
Haigekassa (jõudlustestimine)
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (ID kaardi baastarkvara vastuvõtutestimine, tarkvaraprotsesside parendamine)
Riigi Infosüsteemide Osakond
Eesti E-Tervise Sihtasutus (Digiloo kesksüsteemi, Patsiendiportaali ja E-kiirabi funktsionaalne ja mittefunktsionaalne testimine)
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (protsesside parendus, testijuhtimine, testimine)
Maanteeamet (ARIS ja E-teeninduse vastuvõtutestimine)
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (protsesside parendus, testijuhtimine, testimine)
Häirekeskus (GIS-112 lähteülesande koostamine)
Riigikantselei (Vabariigi Valitsuse ja Riigikantselei veebitarkvara ISKE audit, koodiaudit)
Siseministeerium
Vabariigi Valitsus

   Energeetika
Eesti Energia (sisemiste süsteemide kvaliteedijuhtimine, testijuhtimine, testimine)
Elering

   Finants ja kindlustus
DNB Pank (äritestimise juhtimine ja testimine)
ERGO Insurance SE (testipoliitika, äritestimise juhtimine, testianalüüs ja -disain)
IF P&C Insurance
LHV Pank (testimistegevuste kaardistamine, testipoliitika, mittefunktsionaalne testimine)
Nordea Pank
(IT süsteemide eurole üleminek, äritestimise juhtimine ja testimine) 
Swedbank (testimise strateegia, pangasiseste süsteemide testimine, protsesside parendus)


   Infotehnoloogia
Hewlett-Packard Eesti OÜ
(testijuhtimine, mittefunktsionaalsete nõuete testimine)
Tieto Eesti OÜ (nõuete koostamine, testimine)
Microlink Eesti AS (testijuhtimine, testimine)
UseSoft AS (finantssüsteemi nõuete- ja detailanalüüs)
Profit Software AS (investeeringute portfelli ja rahavooguse haldamise süsteemi visioon ja kontseptsioon)
Sertifitseerimiskeskus AS (ID kaardi baastarkvara testijuhtimine, testimine, protsesside parendus)

   Logistika ja jaekaubandus
Eesti Post (lao- ja logistikatarkvara nõuete koostamine, projektijuhtimine, järelevalve)
Eesti Tarbijateühistute Keskühistu (lao- ja logistikatarkvara hanke nõustamine, kesksüsteemi testijuhtimine, testimine, protsesside parendus, infrastruktuuri projekteerimine)
A-Selver AS (arenduse järelevalve, nõuete koostamine, testijuhtimine, projektijuhtimine)
Telema AS (info- ja andmevahetussüsteemide testimise läbiviimine ja automatiseerimine, nõuete koostamine, verifitseerimine ja valideerimine, testimine)

   Kinnisvara

Arco Vara AS (investeeringute portfelli ja rahavoogude haldamise süsteemi visioon ja kontseptsioon)

   Kolmas sektor
Eesti Metsatööstuse Liit
(elektroonilise veoselehe vastuvõtutestimine, jõudlus- ja kasutatavuse testimine, projektijärelvalve)
SA Erametsakeskus

   Metsandus
Riigimetsa Majandamise Keskus

   Telekommunikatsioon
Elion Ettevõtted AS
(kvaliteediosakonna protsesside parendus, funktsionaalne testimine, mobiilirakenduste testimine)
EMT (funktsionaalne testimine, testide automatiseerimine)
Starman (turvatestimine)
Tele 2
Viasat (turvatestimine)