ASA Quality Services OÜ English


Kompetents

Kuigi ASA Quality Services OÜ on keskendunud tarkvara kvaliteeti tagavate teenuste pakkumisele, tunnevad meie spetsialistid pea kõiki olulisi tarkvaraprotsessi faase. ASA spetsialistidel on kogemusi projekti- ja kvaliteedijuhtimise, süsteemianalüüsi ja -disaini, programmeerimise ning testimise vallas. Lisaks on meie meeskond kogenud tarkvaraprotsesside väljatöötaja ning hindajana, selleks tööks kasutame just partneri arendusmudeli jaoks sobivaimaid tehnikaid ja raamistikke.

Meie spetsialistid on teinud koostööd eri riikide (Eesti, Soome, Hispaania) ettevõtetega, nad on pakkunud kvaliteedialast tuge finants, telekommunikatsiooni, logistika, jaemüügi, tervishoiu, meelelahutuse ja avaliku sektori ettevõtetele ja organisatsioonidele, aidates kaasa nii protsesside kui ka tarkvara kvaliteedi parandamisele ning nõuete kogumisele ja kaardistamisele. Efektiivsuse on taganud igapäevane hands-on osalus klientide projektides ning tihe suhtlus meie meeskonnaliikmete vahel.

Sõltuvalt projektide iseloomust ja klientide soovidest oleme pakkunud nii pikaajalisi quality assurance teenuseid kogu tarkvaraarenduse osakonnale, teostanud konkreetse toote riist- ja/või tarkvaralist testimist kui ka teinud kvaliteedijuhtimise ja arenduskvaliteedi parendamise alaseid töid.

Meil on ulatuslikke kogemusi kõigi olulisemate platvormidega (Windows, *nix, mobiilseadmed) ning arendusvahenditega (C/C++, J2EE, .NET). Tarkvara testimist teostame lähtuvalt üldtunnustatud metoodikatest ja tehnikatest. Meie äri- ning süsteemianalüütikud omavad pikaajalist kogemust BPMN ning UML notatsiooniga modelleerimisel.