ASA Quality Services OÜ English


Mis on BugFever?

BugFever on ASA Quality Services OÜ poolt ellu kutsutud interaktiivne testimisüritus, mille eesmärgiks on läbi praktika tutvustada tarkvara kvaliteedi tagamisega seotud tegevusi ja erialasid ning levitada teadmust nende kohta.

BugFever saab teoks kolme osapoole koostöös: case provider (edaspidi klient), kes pakub testimiseks tarkvara; ASA tagab ettevalmistused ning ürituse läbiviimise; testijad erinevatest organisatsioonidest, kes püüavad tarkvarast vigu leida ning tagasisidet annavad. 

Ürituse käigus testitakse suurema hulga (20+ testijat) osalejatega intensiivselt ja lühikese aja (mõned tunnid kuni tööpäev) jooksul ühte konkreetset tarkvara. Enne testimise algust lepitakse eeltöö käigus kokku, mis on testimise eesmärgid ja ASA testijuhtide abiga viiakse vastavalt sellele üritus läbi.

Mõned näited (kindlasti mitte lõplik loetelu) BugFeveri erinevatest eesmärkidest on loetletud järgnevalt:
 • Beetatestimine ehk tagasiside kogumine potentsiaalsete kasutajate (mitte-IT inimeste) poolt;
 • Uute vigade leidmine, mis eelnevates testides on mingil põhjusel kahe silma vahele jäänud;
 • Testimine erinevatel platvormidel ja kliendiseadmete konfiguratsioonidel, kuna reeglina osalejad kasutavad testimiseks oma arvuteid/mobiiltelefone/pisiseadmeid;
 • Uuriv testimine eesmärgiga saada kiiret (mõne tunni jooksul) tagasisidet organisatsiooniväliste erineva taustaga professionaalsete testijate poolt;
 • Testimisalast hands-on koolitus professionaalse juhendamise all ja reaalse näite peal kliendi organisatsiooni töötajatele (kes ei ole igapäevaselt testijad);
 • Oma töötajate vahelise meeskonnatöö harjutamine;
 • Näha erinevate testijate tegutsemist tööolukorras ning tutvuda potentsiaalsete töötajatega (ehk testida testijaid);
 • ...
Testijatena võivad üritusel osaleda väga erinevate huvide ja eesmärkidega inimesed. Testijate grupi kokkupanemisel lähtume põhimõttest, et eesmärk pühitseb abinõu ehk kutsume osalema sellised testijad, kellest on kliendi eesmärkide saavutamisel maksimaalselt kasu. Osalejateks võivad näiteks olla
 • „inimesed tänavalt“ ehk konkreetse tarkvara potentsiaalsed lõppkasutajad (arvestame erinevate demograafiliste parameetritega, nt sugu, vanus, keel, aga ka valdkonna kogemustega raamatupidajad, laotöötajad, õpetajad, arstid vms);
 • erineva taseme ja spetsialiseerumisega testijad (nt turva-, kasutusmugavuse ja funktsinaalsuse alal), kes soovivad oma oskusi proovile panna, saada kogemusi erinevate tarkvaradega ning suhelda ametivendade-õdedega;
 • IT õppekavade üliõpilased, kes soovivad testija elukutsest aimu saada;
 • kliendi kasutajatoe või muud töötajad, kes soovivad saada esmast väljaõpet testimiseks,
 • ümberõpet soovivad inimesed jpt.
Nagu igal mündil, on ka bugfeveril teine külg, ehk siis on mõned kitsaskohad, millele tahame kohe alguses tähelepanu juhtida: BugFeveri käigus ei pruugi olla võimalik testida
 • keerukamaid liidestusi (kui pole eelnevalt välja arendatud mocke vms abivahendeid),
 • massprotsesse, mis võtavad kaua aega (bugfeveri kestus on limiteeritud mõne tunniga),
 • koormustaluvust (kui selleks on vaja rohkem kasutajaid ja pikemat kasutamist, kui BugFeveri formaat ette näeb),
 • keerulist ning ärilist väljaõpet nõudvat funktsionaalsust (kui ei õnnestu leida vastava teadmisega testijaid).
Kokkuvõtlikult ei asenda BugFever põhjalikku ja süstemaatilist testimist arenduse käigus, kuid sobib suurepäraselt kiire tagasiside saamiseks oma toote kohta väga erinevatelt testijatelt, keda kõiki igapäevaseks tööks endale palgata ei ole võimalik.