ASA Quality Services OÜ English


Testiplaan 2014

ASA Quality Services alustab uue konverentsisarjaga Testiplaan, milles keskendume tulevikuarengutele ja kogemuste jagamisele IT maastikul rõhuasetusega teenuse, toote või tarkvara kvaliteedi tagamisele. Üritame esinema kutsuda väga erinevaid oma ala eksperte, kes lahkavad kvaliteeti puudutavaid teemasid võimalikult erinevatest tahkudest.

Esimesel Testiplaanil räägitakse näiteks:

  • mida uut ootab ees IT riigihangete korralduses;
  • milliseid muudatusi infosüsteemides toob endaga kaasa SEPA;
  • kuidas tagada tootes nõuetehaldus ning toote elutsükkel;
  • mida oli tarvis teha, et Eestist saaks kosmoseriik;
  • ja palju muud

Toimumisaeg:
21. novembril 2013 kell 10:00 - 17:00

Toimumiskoht:
Meriton Conference & Spa hotell, Paldiski mnt. 4, Tallinn

Osalustasu:
Kuni 15. novembrini 149.- EUR + KM.
Alates 16. novembrist 199.- EUR + KM.

Ühest organisatsioonist gruppidele kehtib soodustus - iga kolmas külaline tasuta!

Oma osalussoovist ja rekvisiitidest, kellele teha arve, anna palun teada meiliaadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Kindlasti leiavad kõik osalised enda jaoks üht teist huvitavat ja väärt kõrva taha panemist.

Päevakava

10:00-10:10Sissejuhatus
10:10-10:50INTEGRATED QUALITY ASSURANCE – Why early Quality Assurance makes the difference (PDF)
Michael Eisenbarth (Fraunhofer IESE) räägib, miks paljud projektid, hoolimata intensiivsest ja kulukast arendustestimisest, siiski ebaõnnestuvad ja ei täida seatud eesmärke. Ettekanne on inglise keeles
10:55-11:35Requirements management for your QUALITY (PDF)
Juha Kerttunen (Q-Factory) räägib lähemalt praktiliste näidete varal, miks ja kuidas tuleb nõudeid projekti vältel hallata ning kuidas testijuhtimise vahendid seda hõlbustavad. Ettekanne on inglise keeles
11:40-12:20SEPA-ekspress (PDF)
Maili Markvardt (ASA Quality Services) räägib, mis ohud ärile peituvad SEPA tulekus ja kuidas neid ära tunda ning neile varakult reageerida
12:20-13:00Lõuna
13:00-13:45Aristotle in an agile world (PDF)
Ben Allen (​LearnTesting) lahkab testija rolli agiilses arendusprojektis läbi Aristotelese poolt kujundatud maailmavaadete õnnest, isiklikust vastutusest ja tulemusele orienteeritusest. Kõik läbi agiilse manifesti prisma. Ettekanne on inglise keeles
13:50-14:35EstCube-1: From testing to the stars (PDF)
Indrek Sünter ja Kaspars Laizans (ESTCube) räägivad eluliste näidete varal, milliseid QA metoodikaid rakendati ja rakendatakse siiamaani EC-1 kosmosemissiooni elutsükli vältel. Ettekanne on inglise keeles
14:35-15:00Kohvipaus
15:00-15:40IT riigihangete kuumad õiguslikud probleemid (PDF)
Priit Lätt (Glimstedt) tutvustab, mida uut on oodata IT riigihangete korralduses ja sisus
15:45-16:30Infoühiskonna tulevikuväljavaated (PDF)
Anto Veldre (CERT-EE) räägib, millised väljakutsed ja ohud ootavad meid, kui infoühiskonda, tulevikus ees, kuidas nendeks valmis olla ja end ohtude eest kaitsta
16:30-16:45Päeva kokkuvõte

Esinejad

Michael Eisenbarth

on Kaiserslauterni Tehnikaülikooli arvutiteaduste magister ja liitus peale õpingute lõpetamist aastal 2003 Fraunhofer IESE (Institute for Experimental Software Engineering) meeskonnaga. Ta on vaneminsener, konsultant ja projektijuht ning on vedanud erinevaid siseriiklikke ning rahvusvahelisi teadus- ja arendusprojekte, koordineerinud tööstuse ja teadusettevõtete koostööd ja on teinud IT tööstusharus üle 10 aasta praktilist teadustööd nõuete halduse teemadel.

Praegu on ta Fraunhofer IESE infosüsteemide kvaliteediosakonna pealik ja teeb oma meeskonnaga intensiivset teadus- ja arendustööd tarkvaraarenduse korraldamiseks tugeva fookusega nõuete ning kasutatavuse haldamisele ja kvaliteedi ning IT turvalisuse tagamisele "cyber-physical" süsteemidele ning mobiilsetele lahendustele.

Juha Kerttunen

on tegelenud 20 aastat erinevate testimist puudutavate rutiinidega - testiinsener, haldusjuht, tootejuht, testijuht protsessi hindaja, testimiskonsultant, kvaliteedijuht ja ärijuht. Ta töötab igapäevaselt väga erinevate klientidega ja on seetõttu kvaliteediprobleemide lahendamises väga suurte kogemustega. Ta tunneb paljusid protsessijuhtimist, tarkvaraarendust ja testimist hõlbustavaid tööriistu.

Oma senise karjääri jooksul on Juha töötanud kõigis suuremates tööstussektorites - telekom, finants ja kindlustus, põllumajandus, avalik sektor, kaubandus ja logistika. Oma laialdased teadmised ja kogemused testimisest sai Juha töötades 13 aastat Nokia Networksis kus oma viimased 4 aastat juhtis ta GPRS exchange testimisprojekte ning tema alluvuses oli 80 testimiseksperti. Oma karjääri jätkas Juha Fujitsu Services meeskonnas, kus vedas testimislaborit.

Viimased 3 aastat on Juha olnud Q-Factory ärijuht ja testimiskonsultant. Hetkel töötab tema meeskond välja soomeülest testimisteenust ühele suurele teenusepakkujale, mis pakub teenust kõigile pensionikindlustusfirmadele.

Maili Markvardt

on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli informaatika erialal. Ta on tarkvara kvaliteedi teenuseid pakkuva firma ASA Quality Services OÜ omanik ning konsultant, lektor Tallinna Tehnikaülikoolis ja IT Kolledžis. Maili on üks Eesti Testijate Liidu eestvedavaid jõude. Maili ütleb: "Testimine - kõige efektiivsem viis info hankimiseks - see ei ole lihtsalt elukutse vaid pigem elustiil."

Ben Allen

on Cambridge Ülikooli teadlane, kes on juba pikka aega kasutanud agiilseid lähenemisi erineva suuruse ja ka globaalsete mõõtmetega finants- ja pangandussüsteemide väljatöötamise juures. Ben on iSQI litsenseeritud Certified Agile Tester trainer ja iSQI Certified Agile Essentials trainer.

Ben on olnud aastaid mentoriks nii tarkvaraarenduse professionaalidele, kui ka oma õpilastele.

Indrek Sünter ja Kaspars Laizans

on Eesti esimese satelliidi ESTCube ühed autorid. Indrek on ESTCube-1 pardaarvuti juhtiv insener ja Tartu Ülikooli arvutitehnika magistrant. Indrek tegeles nii satelliidi riistvara kui ka tarkvara arendamisega ning seadis üles kõik peamised püsivara testid.

 

Kaspars tuli ESTCube projekti pardaarvuti riistvara inseneriks Ventspilsi Ülikoolist. Kaspars õpib Tartu Ülikooli rakendusliku mõõteteaduse magistrantuuris ja töötab tehnikuna Tartu Observatooriumis, kus ta tegeleb testimisseadmete ja laborite üles seadmisega.

Priit Lätt

on Advokaadibüroo GLIMSTEDT juhtivpartner ja vandeadvokaat. Priit on spetsialiseerunud maksuõigusele ning tal on märkimisväärsed kogemused klientide esindamisel maksuvaidlustes Maksu- ja Tolliametiga nii vaidluste kohtueelses kui ka kohtulikus menetluses. Viimastel aastatel on ta muu hulgas edukalt esindanud maksumaksjaid pretsedendi loonud maksuvaidlustes Riigikohtus, kaasa arvatud põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis. Tax Directors Handbook on viimasel neljal järjestikusel aastal paigutanud Priidu maailma 250 juhtiva maksuadvokaadi hulka.

Lisaks on Priit tunnustatud spetsialist intellektuaalomandi ja riigihangete alal, esindades suuri Eesti ja rahvusvahelisi infotehnoloogia-, ehitus-, toiduainetööstuse ja meediaettevõtteid, ning on nõustanud nii hankijaid kui ka pakkujaid riigihangetes kogumaksumusega üle 200 miljoni euro ja osalenud esindajana rohkem kui 100 riigihankevaidluses. Priit on teinud ettekandeid paljudel seminaridel ja konverentsidel ning avaldanud artikleid mitmesugustel õigusteemadel.

Anto Veldre

töötab RIA infoturbeintsidentide käsitlemise osakonnnas (inglise keeles Computer Emergency Response Team - CERT-EE) infoturbe eksperdina. Tema põhitööks on üle-eestiliste turvaintside haldamine (nagu arvutiviiruste puhangud, DDoS ründed jne).
Anto tegeleb veel lisaks Eesti avalikkuse turvateadlikuse tõstmisega ja erinevate turvakoolitustega.

Eelnevalt on Anto olnud erinevatel IT juhtimise ja turvapealiku ametikohtadel erinevates Eesti ettevõtetes ning ta on infoturbe lektorina avaldanud mitmeid IT alaseid publikatsioone.