ASA Quality Services OÜ English


19.11 toimus ASA eestvedamisel No99 kammersaalis konverents
"Kvaliteedijuhtimine on terviklik lähenemine"

Konverentsi vastu oli huvi suur - kõik 120 kohta olid võetud. Kohal olid esindajad paljudest Eesti suurimatest tarkvarafirmadest (TietoEnator Eesti, Helmes, Uptime, Webmedia, Microlink Eesti, Skype, Proekspert jt). Samuti mitmetest avaliku sektori organisatsioonidest (SMIT, KMA, E-Tervise sihtasutus, Statistikaamet jt) ja teistest suurettevõtetest (Swedbank, Elion, Eesti Energia, Telema, IF Eesti kindlustus jt).

Konverentsi alustas Raul Ennuse ettekanne tarkvara kvaliteedijuhtimise põhimõtete teemal. Raul rõhutas kvaliteedijuhtimise terviklikku lähenemist ja et kvaliteeti saab tõsta ka lihtsate praktiliste vahendite abil. Küll aga on selle eelduseks põhjalik probleemide analüüs ja planeerimine. Raul tõi välja ka võimalused, kuidas kvaliteedijuhtimise abil kulusid kontrollida.

Erik Jõgi (Swedbank) ja Tiit Paanen (Skype) tutvustasid paindmetoodikate põhimõtteid ja kuidas selle abil tarkvara kvaliteeti parandada. Erik keskendus rohkem tarkvara arendustsüklile, Tiit omakorda tarnimisele ning selle raames ka otsuste tegemisele. Tiidu arvetes on võimalik otsuseid teha ja vastutust jagada kollektiivselt.

Urmo Keskel (Eesti Testijate Liit) rõhutas oma ettekandes testimise põhimõtteid, selle vajadust, võimalusi ning et testida tuleb kõigis tarkvara elutsükli etappides.

TietoEnator korporatsiooni ekspert Pasi Korhonen selgitas tarkvara kvaliteedi ja turvalisuse vastastikkuseid seoseid, jagas ka mitmeid praktilisi nõuandeid, milliseid vigu mitte teha.

Hewlett-Packard esindaja Samu Lehikoinen võttis ürituse teemad kokku ettekandega kvaliteedijuhtimise terviklikust lähenemisest ja kuidas kvaliteedijuhtimise abil ettevõtte väärtust tõsta ning ootamatuid kulusid ära hoida.

Kava

12.30Kogunemine ja suupisted
I osa
13.00Konverentsi avamine Raul Ennus (ASA Quality Services, kvaliteedijuht)
Tarkvara kvaliteedijuhtimise põhimõtted ja kuidas kvaliteedijuhtimise abil kulusid kontrollida
13.30Erik Jõgi (Swedbank, netipanga arendustiimi juht)
Agiilne tarkvaraarendus kui tarkvara kvaliteedi tõstmise vahend (Swedbank Eesti netipanga kogemustel)
14.10Pasi Korhonen (TietoEnator Corporation, Information Security Consultant, CISSP, CISM, CISA)
Security as a Part of Quality Assurance
14.50Kohv ja suupisted
II osa
15.20Urmo Keskel (Eesti Testijateliit, juhatuse liige)
Testijateliidu tutvustus. Testimise roll kvaliteedijuhtimises
15.40Tiit Paananen (Skype, Head of QA)
Kuidas tekib kvaliteet
16.20Samu Lehikoinen (Hewlett-Packard Finland, Quality Management presales consultant)
Quality Management - Justifying Investments
17.00Kokkuvõte (Raul Ennus)
17.05Konverentsi lõpp


Konverentsi materjalid